Candy Feels

Candy Reader Poetry: Ako Lamang ang Nagmahal ng Totoo

Minahal kita, minahal mo ako, ngunit ako lamang ang nagmahal ng totoo.
PHOTO Star Cinema ART Clare Magno

Sa kawalan, ako ay naiwan
Litung-lito sa kinahinatnan.
Inaalala ko ang mga araw na lumipas
Noong ikaw pa ang aking tagapagligtas.

Pasikreto akong napapangiti
Sa pakiramdam nang pagdampi ng iyong mga labi.
Tila naririnig ko pa ang iyong tinig
Nagsusumamo, nanunumpa ng pag-ibig.

Ramdam ang init ng iyong palad sa aking braso
Habang pinipigilan ang pag-alis sa gitna ng pagtatalo.
Ang lambot ng iyong mga daliri
Na humahaplos sa aking pisngi.

Ngunit alaala na lamang ang lahat ng iyan.
Ngayon ay wala ka na, ako ay tuluyan mo nang iniwan.
Ano nga ba ang nangyari?
Hindi ko talaga mawari.

Minahal kita
Minahal mo ako.
Pero tila ako lamang ang nagmahal ng totoo.

your REACTION
OMG

14

HEART

8

YAY

6

CUTE

0

/////////////////////////////
COMMENTS. JOIN THE DISCUSSION BELOW!
Comments

Create your content

Photo
Video
SoundCloud
Hi, you!
Title
Body Text
*1st 15 seconds will be uploaded
*File size limit (up to 60MB)
*File size limit (up to 60MB)
or
Upload Video
*For the direct video upload option, only the first 15 seconds of the video will be uploaded
*File size limit (up to 60MB)

By submitting your post, you agree to Candymag's Terms of Use and Privacy Policy.

Thank you for submitting your post.
You will be notified via email once your entry has been approved by the Candy team.

Submitted posts will be subject to the approval of the Candy Team.

A few reminders:

  1. Candy Bulletin is an online platform where users can upload original work, personal passion projects, and other forms of self-expression, for the purpose of sharing with the community.
  2. You can upload photos of your curated OOTDs, 15-second videos, essays, poems, and more, as long as the submitted work is original, follows copyright laws, and free of any nudity, pornography, or profanity.
  3. You are encouraged to comment on one another's posts, as long as everyone remains respectful.
Submit Another Post View More Posts
latest on CandyMag.com
 
x
Share
Some had college majors totally far off from music.
 
x
Share
Like most fashion enthusiasts, Lexy dreamt of making her own clothes.
 
x
Share
It all comes down to figuring out the best ways to style a crop top that best serves your physical features.
LOAD MORE ARTICLES
your REACTION
Pick a sticker to view stories by reaction!
/////////////////////////////
CONNECT WITH US